Medlemsinfo

Anslagstavlor

I varje hus finns vid entrén en anslagstavla till för föreningsinformation. Här kan viktig information komma att postas så ha för vana att alltid kolla vad det står.

Andrahandsuthyrning

För att hyra ut din lägenhet i andra hand behöver du styrelsens godkännande. Innehavaren har det yttersta ansvaret för lägenheten även under andrahandsuthyrning. Fyll i ansökan om tillstånd för andrahandsuthyrning nedan och sänd till kassor@brfastern.se eller posta till BRF Astern, Gustav Adolfsgatan 30, 582 32 Linköping.

Mall andrahandsansokan.pdf

Bastu

I källaren på Gustav Adolfsgatan 28 finns en bastu till för föreningens medlemmar (gratis). Bokningslista finns vid bastun. Boende på Ullevigatan Linggatan och Vallgatan behöver en nyckel som kan lånas av respektive husvärd. Varje medlem ansvarar själv för städning efter användning.

Försäkring

Astern har försäkring från Länsförsäkringar Östgöta och i denna ingår bostadsrättsförsäkring för samtliga medlemmar. Föreningen säkerställer på detta vis att alla medlemmar har försäkringsskydd för sina bostadsrätter, samt att skadehanteringen förenklas då hela skadan kan hanteras av samma försäkringsbolag.

Föreningens har även avtal med Anticimex. Du kan själv kontakta Anticimex om du har behov av deras tjänster. Meddela även styrelsen eller din husvärd.

Förråd

Till varje lägenhet finns ett källar- och ett vindsförråd. Dessutom finns i föreningen ett antal källarlokaler för uthyrning. Kontakta ordförande för mer information om möjligheten att hyra fler förråd.

Föreningslokal

I källarplanet på Gustav Adolfsgatan 30 finns bostadsrättsföreningens kontor och ett litet samlingsrum för upp till 20 pers. Att nyttja samlingsrummet är gratis. Kontakta ordförande för mer info

Jourveckor

Ca två gånger per år har varje medlem jourvecka. Under jourveckan ansvarar man för fastighetsskötseln vilket innebär t.ex. gräsklippning, rensning av ogräs samt snöröjning. På anslagstavalan i ditt trapphus finns schema samt arbetsbeskrivning. Kontakta din husvärd om du har frågor.

Parkering

Parkering på föreningens tomter endast på markerade förhyrda platser. Du som hyr parkering är ansvarig för ogräsrensningen och annan skötsel av platsen. Kontakta Rikard Rönnels om du är intresserad av parkeringsplats.

kassor@brfastern.se

Reperationer & Renovering

För att säkerställa att fastigheterna förblir i gott skick skall alla reperationer vara fackmannamässigt utförda. Informera styrelsen innan du påbörjar en större förändring eller reparation i lägenheten.

Sopor

Soptunnor finns mellan Gustav Adolfsgatan 28 och 30, vid Ullevigatan samt Linggatan och Vallgatan. Runda luckor till köksavfall och rektangulära för tidningar/papper. I källarna finns behållare för lampor och batterier. Övrigt returavfall som glas, plast o metall ansvarar du själv för. Närmaste återvinningsstation finns i Gottfridsberg.

Städdagar

Varje höst och vår samlas alla i föreningen för att göra en gemensam storstädning. Vindsröjning, rensning i rabatter och översyn av saker som behöver åtgärdas är exempel på aktiviteter på städdagarna.

Tvättstugor

Tvättstugor finns i Gustav Adolfsgatan 28 och delas av GA 28 och 30, och på Linggatan 17 för Linggatan, Ullevigatan och Vallgatan. Tvättider bokas på tavla utanför respektive tvättstuga. Städanvisningar finns i tvättstugorna

Övernattningsrum

I källarplanet på Gustav Adolfsgatan 30 har föreningen ett övernattningsrum till uthyrning för 100kr per natt för våra medlemmar. Övriga kan boka övernattningsrummet i maximalt 14 dagar för 150kr natten. Rummet har 4 bäddar, kylskåp, vattenkokare och micro.

Betalas via en insättning på Bankgiro 199-1884 med vanliga referensen, dvs lägenhetsnummer och namn. På så sätt kan vi kontrollera inbetalningarna mot uthyrningarna.

Kontakta Katariiina Matthiessen på mail katariiina67@gmail.com, eller telefon 070-375 85 33 om du är intresserade att boka övernattningsrummet. Varje medlem ansvarar själv för städning efter användning.

Överlåtelser

I samband med försäljning eller överlåtelse utgår en avgift om 1000kr. Denna avgift behövs för att täcka föreningens administrativa avgifter i samband med redovisning till Skatteverket och betalas av säljaren.