Utskick av hyresavier

Förändring i hur ofta vi skickar ut hyresavier från och med sommaren 2017.

Fram till nu har vi skickat ut hyresavier varje månad. Men från och med nu kommer ni bara få hyresavier utskickat några gånger per år.

Även om vi inte skickar ut avier ska ni fortfarande betala in den gällande avgiften innan den sista dagen i månaden.

Utskick kommer bara att ske om föreningen ändrar beloppen för avgifterna. Det har tidigare skett genom en hyresjustering den 1 juli två år i rad, och framöver blir det ingen ändring förrän tidigast nästa sommar.

I stället kommer vi att skicka ut hyresavier vid behov, kan vara om en lägenhet byter ägare, eller vid påminnelse, t.ex. om betalningar inte skötts eller om fel belopp har betalats in.

Har ni några frågor eller funderingar angående detta, ring eller maila mig.

 

Hälsningar

Lennart Hedin    Kassör i BRF Astern

Mailadress    kassor@brfastern.se

Mobiltelefon  +46(0) 72 227 98 45