Viktig information gällande betalning av månadsavgift

Nytt sätt att betala månadsavgiften
Från och med nu tar vi hjälp av FF Fastighetsservice gällande ekonomin. Det innebär att
månadsavgift, hyra av parkering och eventuell förrådshyra ska betalas på ett nytt sätt. Nu kommer
ni varje månad få en faktura att betala. I stället för att skriva namn och lägenhetsnummer varje
månad ska ni nu skriva in fakturans OCR-nummer. Denna ändring gäller från och med nu.
Fakturor är på väg med posten för betalning av månadsavgiften för juli.

Höjning av månadsavgiften
För augusti och framåt kommer månadsavgiften att höjas med 2 % i enlighet med den budget som
godkändes på föreningens årsstämma. Förändringen kommer att synas på de nya fakturorna.